Perpa Genel Kurul 2018

Perpa Genel Kurul 2018

Perpa Genel Kurul 2018

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 2018 yılı Olağan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı’nın, aşağıda sunulan gündemle, 29 Ocak 2018 Pazartesi günü, saat 15:00 de, Perpa Ticaret Merkezi 14. Kat  A Blok Konferans Salonu, Okmeydanı, Şişli, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı gündemle ve aynı adreste,   08 Şubat 2018 Perşembe günü, saat 15:00 de yapılacaktır.

Perpa Genel Kurul 2018

Genel Kurul duyuru metni aşağıdadır.

Sayın Kat Maliki,

 

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 2018 yılı Olağan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı’nın, aşağıda sunulan gündemle, 29 Ocak 2018 Pazartesi günü, saat 15:00 de, Perpa Ticaret Merkezi 14. Kat  A Blok Konferans Salonu, Okmeydanı, Şişli, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı gündemle ve aynı adreste,                                  08 Şubat 2018 Perşembe günü, saat 15:00 de yapılacaktır.

 

Toplantıya bizzat katılmanız veya bir vekil tarafından temsil edilmeniz gerekli ve çok önemlidir. Hazırlanmış vekâletname örneği ektedir.

 

Bu vesile ile siz değerli Perpa’lıların yeni yılını kutlar, yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

G Ü N D E M

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan heyeti seçimi, divan heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması,
 3. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2017 yılı faaliyet raporu, 2017 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,
 4. Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2017 yılı faaliyet raporu, 2017 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,
 5. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2017 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
 6. Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2017 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
 7. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu için onbir asil ve onbir yedek üyenin ve denetim kurulu için iki asil ve iki yedek üyenin seçilmesi,
 8. Perpa Ticaret Merkezi A Blok için hazırlanmış  01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait 2018 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,
 9. Perpa Ticaret Merkezi Üst Kurul için hazırlanmış  01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait 2018 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,
 10. Lehe sonuçlanan İmar Davaları ve otoparklardaki gelir kaybının geri alınması için açılacak davalar ile ilgili bilgilendirme yapılması ve görüşmelerde bulunulması,
 11. Dilekler ve kapanış.

 

Perpa Ticaret Merkezi A Blok

Kat Malikleri Yöneticiliği

2016-2017 Gelir Gider Farkı Tablosu + Bilanço

PERPA HABERLERİ    PERPA FAALİYETLERİ   PERPA TİCARET MERKEZİ

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir