Yazılar

Türkiye - İran Dış Ticareti

Türkiye – İran Dış Ticareti İthalat İhracat Hacmimiz

Türkiye – İran Dış Ticareti

İran ile 1996 yılında 1 milyar dolar seviyesindeki dış ticaret hacmi, 2012 yılında yaklaşık 22 milyar dolar ile zirve noktasına ulaşmıştır. 2013 yılından beri düşüş trendi içinde olan ikili ticaret hacmi 2018 yılında 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Türkiye - İran Dış Ticareti

Türkiye – İran Dış Ticareti

Türkiye – İran Dış Ticareti

Türkiye ve İran arasında “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (2002)” ile “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1996)” yürürlüktedir.
Türkiye İran Dış Ticareti

Türkiye İran Dış Ticareti

Türkiye-İran Dış Ticaret Değerleri (1.000 Dolar)

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge
2008 2.029.760 8.199.689 10.229.449 -6.169.929
2009 2.024.546 3.405.986 5.430.532 -1.381.440
2010 3.044.177 7.645.008 10.689.185 -4.600.831
2011 3.589.635 12.461.532 16.051.167 -8.871.897
2012 9.921.602 11.964.779 21.886.381 -2.043.177
2013 4.192.511 10.383.217 14.575.728 -6.190.706
2014 3.886.190 9.833.290 13.719.480 -5.947.100
2015 3.663.760 6.096.242 9.760.002 -2.432.482
2016 4.966.176 4.699.777 9.665.953 +266.399
2017 3.259.270 7.492.104 10.751.374 -4.232.834
2018 2.393.608 6.931.257 9.324.865 -4.537.649

Trademap-directdata (2019 mart)

Türkiye - İran Dış Ticareti İthalat İhracat Hacmimiz

Türkiye – İran Dış Ticareti İthalat İhracat Hacmimiz

TÜRKİYE’NİN İRAN’A İHRACATI:

Türkiye’nin İran’a ihraç ettiği ürünler (1.000$)

gtip Ürünler (ilk 15) 2016 2017 2018
2403 Tütünler 107,635 64,269 94,370
9619 Bebek Bezleri ve Benzeri Hijyenik Eşya 60,929 56,838 83,356
2608 Çinko Cevherleri 25,704 71,484 71,966
8708 Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları 139,775 124,381 66,662
4411 Lif Levha 113,383 143,832 63,400
5603 Dokunmamış Mensucat 49,338 50,369 47,760
4811 Kağıt, Karton, Selüloz Liften Tabakalar 41,867 44,304 41,793
5702 Dokunmuş Halılar 46,055 25,938 39,445
4819 Kağıt/Karton Vb. Esaslı Kutu 27,466 23,611 35,438
8703 Otomobil 20,745 67,022 30,018
6110 Kazak, Süveter, Hırka 26,504 8,956 29,934
8407 İçten Yanmalı Motorlar 85,734 102,492 29,821
3921 Plastikten Diğer Levhalar 43,675 36,642 29,819
8302 Adi metallerden donanım/tertibat vb. Eşya (mobilya, pencere, kapı için) 31,604 37,347 27,833
3305 Saç Müstahzarları (şampuanlar, saç boyası) 23,353 20,744 25,750
Genel Toplam 4,966,176 3,259,270 2,393,608

Trademap-directdata (2019 mart)

TÜRKİYE’NİN İRAN’DAN İTHALATI:

Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği ürünler (1.000$)

gtip Ürünler (ilk 10) 2016 2017 2018
3901 Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) 218,341 270,511 252,205
7901 İşlenmemiş Çinko 94,118 206,636 184,600
7601 İşlenmemiş Aluminyum 71,331 135,667 134,702
3902 Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) 144,069 135,524 106,213
3102 Azotlu Mineral/Kimyasal Gübreler 41,465 136,643 83,212
2713 Petrol koku, asfalt 441 21,306 66,167
3903 Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) 28,435 68,375 60,135
5402 Sentetik Lif İpliği 4,964 12,327 41,401
7202 Ferro Alyajlar 20,924 19,091 28,335
7408 Bakır Teller 4,866 392 24,784
Genel Toplam 4,699,777 7,492,104 6,931,257

Trademap-directdata (2019 mart)

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANMIŞ SÖZLEŞMELER/PROTOKOLLER

Anlaşma / Protokol / Mutabakat Zaptı İmza Tarihi RG Tarih & Sayısı
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 12.05.1980 07.06.1980 (17010)
Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı 01.05.1984 30.01.1985 (18651)
Ticaret Anlaşması 21.12.1996 11.06.1997 (23016)
Deniz Ticaret Seyrüsefer Anlaşması 21.12.1996 15.06.1997 (23020)
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması 22.11.2000 01.08.2001 (24480)
Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşması 17.06.2002 09.10.2003 (25254)
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması 19.12.1996 25.02.2005 (25738)
Sınır Ticareti Ortak Komitesi 5. Dönem Topl. Mutabakat Zaptı   12.10.2008 29.04.2009 (27214)
Çevre Alanında Mutabakat Zaptı 28.04.2010 28.05.2011 (27947)
Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı 03.02.2010 24.08.2011 (28035)
Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü 26.02.2014 05.07.2014 (29051)
Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) 29.01.2014 4.11.2014 (29165)
24. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 16.04.2014 11.12.2014 (29202)
Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 26.10.2016 12.5.2017 (30064)
Türkiye-İran 5. Dönem Ortak Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı 19.01.2014
25. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 9.4.2016
TC Merkez Bankası-İran Merkez Bankası Arasında İşbirliğini Geliştirme Mutabakat Zaptı 21.9.2017
26. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 26.11.2017

TÜRKİYE-İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA): 

Türkiye ve İran arasında 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) bulunmaktadır. Söz konusu Anlaşma kapsamında, ülkemiz İran’dan 125 sanayi ürününde taviz almış olup, 140 tarım ürününde İran’a tercihli tarife uygulamaktadır. (TTA Ürün Listesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104-2-1.pdf)

TÜRKİYE-İRAN İŞ KONSEYİ

2001 yılında İran Ticaret Sanayiler, Madenler ve Ziraat Odaları (ICCIMA) ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında kurulan DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi’nin amacı ikili ekonomik ilişkilere bir ivme kazandırmaktır. (https://www.deik.org.tr/turkiye-ortadogu-ve-korfez-is-konseyleri-turkiye-iran-is-konseyi)

İran Ticari Ataşesi Perpa’ya Geliyor

İran Ticari Ataşesi Perpa’ya Geliyor

İran Ticari Ataşesi Perpa’ya Geliyor

 

İran Ticari Ateşesi Perpa'ya Geliyor

İran Ticari Ateşesi Perpa’ya Geliyor

Perpa Dış Ticaret Buluşmaları başlıyor.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği, YAPDER, Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği, PERSİAD, PERPA A ve B Blok yönetimlerinin katkılarıyla organize edilen “Dış Ticaret Buluşmaları”nın ilki İran ile başlıyor.

İran Perpa'da

30 Kasım 2017 Perşembe günü, saat 14:00’de Perpa Ticaret Merkezi 13. Kat B Blok Toplantı Saonu’nda yapılacak etkinliğe, İran Ticaret Ataşesi Mahmoud Ahmedi, İranlı İş Adamları Dernek Başkanı Mehdi Culazade konuşmacı olarak katılacaklar.

Etkinlikte İran ile nasıl ticaret yaparız, Hangi ürünleri ithal edebiliriz, hangi ürünleri ihraç edebiliriz sorularına yanıt aranacak.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup tüm Perpalılar davetlidir.

İletişim için 0212 222 38 13 nolu telefondan Persiad’ı arayabilirsiniz.