Perpa Arsa Davaları Bülteni

Perpa Arsa Davaları Bülteni

Perpa Arsa Davaları Bülteni

2007 / Nisan tarihinde tüm kat maliklerimizden gizlenerek bilgimiz dışında yürütülen parselasyon işlemleri ile kat maliklerimizin her birinin işyerleri alanları ölçeğinde hissedar oldukları 108.526 m2 alanlı arsalarımız ile ilgili olarak 2010 yılında başlattığımız hukuk mücadelesi, aleyhimize üretilen tüm haksız ithamları, aleyhte düşünceleri yıkarcasına lehimize sonuçlanmıştır.

Kat maliklerimizin aleyhine hukuksal sonuç içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve anılan planlar dayanak alınarak hazırlanan parselasyon işlemleri BÜTÜNÜYLE İPTAL EDİLMİŞTİR. HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki, bu mücadele sürecinde en büyük pay sahibi sizlersiniz, keza tüm iftiraları bir kenara bırakıp genel kurullarda %90’lar düzeyinde destek vermek üzere bizlere sahip çıktınız.

2010 yılında Sayın Av. Atakan KAYRAK ile başlattığımız hukuksal sürecin geldiği bu noktada alt alta sıralamak gerekirse;

 

Şişli Belediye Başkanlığınca tesis edilen parselasyon işlemine ilişkin olarak Yargı yerince verilen karar çerçevesinde “Geri Dönüşüm Cetvellerinin” hazırlanması hususunda 2577 Sayılı Yasa’nın 11. Maddesi uyarınca anılan Belediye’ye başvuruda bulunabilmek. (Geri Dönüşüm Cetvelleri tapuların Kat Maliklerimiz adına düzenlenmesi için ilgili belediyece yapılması zorunlu işlemdir.)

 

Parselasyon işlemi ve dayanağı 1/5000 ve de 1/1000  ölçekli imar planlarının iptal edilmesi dolaysıyla Perpa Üst Kurul tarafından Sınırlı Sorumlu Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne devredilen arsamız üzerinde yer alan otoparklardan elde edilen ve 2009 yılından itibaren anılan, Kooperatifçe el konulan gelirlerin Perpa A Blok Yönetimi hesabına aktarımı için izlenecek başvuru ve açılması muhtemel davalar için,

 

Şişli Belediyesi tarafından Geri Dönüşüm Cetvellerinin hazırlanmasında yargı kararına rağmen gecikmeye veya ötelemeye gidilmesi halinde anılan idare aleyhine açılması muhtemel idari davalar için her bir Kat maliklerimizce aşağıda ayrıca belirtilen şekle uygun VEKÂLETNAME ’ye ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Dava masrafları ve Avukatlık vekalet ücreti, Kat Malikleri Genel Kurulunda alınan karar gereğince, Yönetim hesabından ödenecektir.

 

Bu çerçevede iş bu yazımızın siz Kat Maliklerimize ulaşmasını takiben en geç on beş (15) gün içerisinde ilgili vekâletnameyi hazırlatmanız, hazırlanan vekaletnamenin imza karşılığı elden yada posta aracılığı ile Yönetim Birimimize ulaştırmanız saygı ve önemle rica olunur.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir