Hasan Yıldırım SMMM Mali Müşavir Bilirkişi Şişli

Hasan Yıldırım SMMM Mali Müşavir Bilirkişi Şişli, E Maliyeci, Vergi Usul Kanunu Uzmanı

Hasan Yıldırım

Hasan Yıldırım

Hasan Yıldırım / Yıldırım Mali Müşavirlik

Hizmetlerimiz

Vergi Davaları danışmanlığı ve mütala verilmesi

Mali ve finansal konularda mali müşavirlik, danışmanlık hizmetleri

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları, Sözleşme Tadilleri, Tescil, şirket evliliği vs. işlemleri,

Firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları, Vergi Planlaması, SSK Ölçümlemeleri,   Ar-Ge Uygulamaları, Avrupa Birliği Fonları, Vergi Teşvikleri ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, firmanıza çözümler üretiyoruz.

VERGİ DAVALARI DANIŞMANLIĞI VE MÜTALA VERİLMESİ

MUHASEBE HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FİNANSAL HİZMETLER

TEŞVİK MEVZUATI

MUHASEBE ve FİNANS

VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK

KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

MARKA VE PATENT DANIŞMANLIĞI

MUHASEBE HİZMETLERİ

Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Dış Ticaret Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi

    Tüm süreçlerin yerine getirilmesi,

    Vergi ve Yasal Yükümlülükler,

    Yönetsel Raporlamalar,

    Her türlü, ihtilaflı iş ve işlemlerin çözümü.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

    Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,

    Aylık Beyannamelerin Kontrolü,

    Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,

    Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,

    Yıllık Beyannamelerin hazırlanması,

    Serbest Bölge Uygulamaları,

    Gümrük Vergileri  ile ilgili Danışmanlık,

    Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar,

    Sigortacılık,Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık,

    Bilirkişilik Hizmetleri.

FİNANSAL HİZMETLER

Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri

    Teşvik Kredileri,

    İhracat Kredisi,

    Eximbank Kredisi,

    İ.T.O Kredisi,

    Makine-Teçhizat Kredisi,

    Kosgeb Kredileri,

    Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

TEŞVİK MEVZUATI

    Devlet Teşvikleri,

    Kosgeb Teşvikleri,

    KOBİ Statüsü

MUHASEBE ve FİNANS

    Yerli ve yabancı sermayeli şirket,  şube ve irtibat bürosu kuruluşu

    Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması

    Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi

    Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin  hazırlanması

    Ücret bordrolarının hazırlanması

    Muhasebe kayıtlarının revizyonu

    Uluslar arası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)göre raporlama

    Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması

    Fizibilite Çalışmaları

    Bütçe planlama ve analizi

    Finansal analiz

VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK

    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı

    Vergi danışmanlığı

    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması

    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık

    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması

    Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi

    Tereke işleri

KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

    Şirket birleşmesi

    Şirket alım ve satımları

    Şirket değerlendirmeleri

Yeniden yapılanma (finansal / yönetim)

YILDIRIM MALİ MÜŞAVİRLİK

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 13 No: 2064 Şişli – İstanbul

Tel: 0532 216 89 40

E-mail:hasan_yildirim@ismmmo.org.tr

İSMMMO

MUHASEBECİLER  

PERPA FİRMALARI  

PERPA TİCARET MERKEZİ

2 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın