2019 Genel Kurul

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2019 Genel Kurulu 13 Şubat 2019 Saat: 15:00’de Perpa A Blok Konferans Salonu’nda yapıldı.

2019 Genel Kurul

2019 Genel Kurul

2019 Genel Kurul Gündemi 

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Divan heyeti seçimi, divan heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması,
  3. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2018 yılı faaliyet raporu, 2018 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,
  4. Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2018 yılı faaliyet raporu, 2018 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,
  5. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2018 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
  6. Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2018 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
  7. Perpa Ticaret Merkezi A Blok için hazırlanmış  01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait 2019 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,
  8. Perpa Ticaret Merkezi Üst Kurul için hazırlanmış  01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait 2019 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,
  9. Dilekler ve kapanış.

2017-2018 dönemi faaliyetlerinin ele alındığı genel kurulda 2019 bütçesi müzakere açılarak aidat ve yatırım gibi konularda üyelerin görüşleri alındı.

Başkan Hasan Sezgin, saygı duruşu ve divan seçiminden üyelere açılış konuşması yaptı.

2019 Genel Kurul

2019 Genel Kurul

2019 Genel Kurul Başkan Hasan Sezgin Açılış Konuşması

Sayın Divan,

Saygıdeğer Perpalılar,

Sayın Kat malikleri ve temsilcileri,

Sayın Misafirler,

Dostlar Merhaba,

Genel Kurulumuza Hoş geldiniz.

2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirakiniz dolayısıyla her birinize şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ederim.

Sizleri burada görmek bizi mutlu etti. Sizlerle birlikte PERPA güvende iyi ki varsınız…

Sayın Kat Malikleri,

Hepinizin bildiği gibi Genel kurul faaliyetlerinin temel amacı bir önceki dönem faaliyetlerinin yer aldığı faaliyet raporlarını irdelemek, denetim kurulu üyelerinin görüşleri alınarak anılan süreci ibra etmek ya da etmemek, bir sonraki dönem için  bütçe sürecinin onaylamaktır. 

Var olan yönetim kurulu için ise hesap verme yeridir. Bizler yönetim kurulu olarak karşınızdayız dara durduk.

Hatalarımız var ise saygı ve sevgi çerçevesinde her türlü eleştiriye açığız, aksi takdirde yapmış olduğumuz doğru ve başarılı işler için de alkış ve destek istiyoruz. 

Soracağınız her soruya gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce ama dürüstçe cevap vereceğiz.

A Blok yönetim kurulu ve denetim kurulu olarak görev yaptığımız dönemlerde Perpa’nın çıkar ve menfaatlerini azami gayretle korumaya çalıştık. 

Bu konuda en büyük sorunumuz olan arsa davalarında bugün geldiğimiz noktada ise karşılığını aldık, hepinizin bildiği gibi 2007 yılında yapılan imar uygulamasına karşı açmış olduğumuz davada haklılığımız, İstanbul 7. İdare mahkemesi tarafından tespit edildi yapılan işlem tamamen iptal edildi.

İBB ve Şişli belediyesi tarafından başlatılan temyiz başvurusu, Danıştay 6.dairesi tarafından red edilerek lehimize onandı, Perpa’ya hayırlı ve uğurlu olsun. 

Şimdi sonuç alma zamanı,

Şişli belediyesi tarafından hazırlanan geri dönüşüm cetvelleri, İstanbul il kadastro müdürlüğü tarafından 24 Kasım 2017 tarihinde onaylanarak gereği yapılmak üzere, Şişli tapu müdürlüğüne gönderildi, devam eden süreçte, tapularımız değişti, eskisi gibi arsa paylarımız 108526 m2 üzerinden işlendi.

Bir sonraki aşama ise açık otopark gelirlerinin tespit ve tazmini için adım atmaktı. Bu konuda Şişli belediyesine karşı açtığımız pilot davalar mahkeme tarafından kabul edildi ve geldiğimiz nokta itibarı ile, Üst kurul ve Sınırlı sorumlu Perşembe pazarı tüccarları kooperatifinin defterleri incelenmek üzere mahkeme tarafından bilirkişi incelemesi için istenmişti.

Yapılan inceleme sonucu  bir miktar kar çıkarıldı. Aslında bizim istediğimiz açık otopark işletme gelir ve giderleri olduğu için itiraz ettik, Koop davaya müdahil olmak için dilekçe vermişti buda mahkeme tarafından kabul edildi. 

Açık otoparkların birlikte işletilmesi için adım bekliyorduk ne yazık ki karşılık bulamadık, haksız işgal ve mahkeme kararının,  uygulanmaması hakkında hem ceza hem de tazminat davaları açacağız.

Süreç tarafımızdan şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada titizlikle takip edilecek ve kat maliklerimizin  çıkarları korunacaktır.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.

Her şey gönlünüzce olsun.

Sevgi ve  Saygılarımla.

Başkan Yardımcısı Cengiz Özcan Teknik Faaliyetleri Anlattı

Perpa A Blok Başkan Yardımcısı Cengiz Özcan, Yangın Söndürme, Asansörler, Korkuluklar vb. teknik faaliyetler hakkında bilgi verdi.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir