2016 Olağan Genel Kurul Duyuru

2016 Olağan Genel Kurul Duyuru

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 2016 yılı olağan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı 28 Ocak 2016 Perşembe saat 15:00’da yapılacaktır.

Sayın Kat Maliki,

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 2016 yılı olağan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı’nın, aşağıda sunulan gündemle, 19 Ocak 2016 Salı günü, saat 15:00 de, Perpa Ticaret Merkezi 14. Kat  A Blok Konferans Salonu, Okmeydanı, Şişli, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı gündemle ve aynı adreste, 28 Ocak 2016 Perşembe günü, saat 15:00 de yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanız veya bir vekil tarafından temsil edilmeniz gerekli ve çok önemlidir. Hazırlanmış vekâletname örneği ektedir.

Saygılarımızla,

 

G Ü N D  E M

1.  Açılış,

2.  Divan heyeti seçimi, divan heyetinin toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması,

3.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2015 yılı faaliyet raporu, 2015 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,

4.  Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2015 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun okunması, müzakeresi,

5.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği 2015 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

6.  Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Temsilciler Üst Kurulu 2015 yılı bilançosu ile gelir gider hesaplarının ve denetim raporunun kabulü ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

7.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu için onbir asil ve onbir yedek üyenin ve denetim kurulu için iki asil ve iki yedek üyenin seçilmesi,

8.  Perpa Ticaret Merkezi A Blok için hazırlanmış  01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait 2016 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,

9.  Perpa Ticaret Merkezi Üst Kurul için hazırlanmış  01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait 2016 yılı İşletme Projesinin okunması müzakeresi ve kabulü için oya sunulması,

10.  Yatırım bedellerinin –kat maliklerinin karşılayacakları- İLAVE / EK aidat kalemlerinin görüşülmesi, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

11.  İmar Davalarının muhtemel sonuçlarının ve lehe sonuçlanması halinde otoparklardaki gelir kaybının geri alınması davalarının açılması konularının görüşülmesi, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

12.  Dilekler ve kapanış.

 

Perpa Ticaret Merkezi A Blok

Kat Malikleri Yöneticiliği

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir