Tok Denetim Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Şirket Kuruluşları

Tok Denetim Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tok Denetim Hizmetlerimiz

– Mali ve finansal konularda mali müşavirlik, danışmanlık ve denetim hizmetleri,

– Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları, Sözleşme Tadilleri, Tescil, şirket evliliği vs. işlemleri,

– Müşavirliğimizin çözüm ortakları arasında yer alan Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Sistem Analistleri ve konularında uzman diğer personellerimiz aracılığı ile; firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları,Vergi Planlaması,SSK Ölçümlemeleri,   Ar-Ge Uygulamaları, Avrupa Birliği Fonları, Vergi Teşvikleri ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, firmanıza çözümler üretiyoruz.

1.    DENETİM HİZMETLERİ

2.    MUHASEBE HİZMETLERİ

3.    DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

4.    FİNANSAL HİZMETLER

5.    TEŞVİK MEVZUATI

6.    MUHASEBE ve FİNANS

7.    VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK

8.    BAĞIMSIZ DENETİM

9.    KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

10.    MARKA VE PATENT DANIŞMANLIĞI

A- DENETİM HİZMETLERİ

“Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”

    Sektör Analizi,

    Hesapların Denetimi,

    Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,

    Ticari Risklerin Değerlendirilmesi,

    Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,

    Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,

    Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi,

    Özel Amaçlı Diğer Denetimler.

 

B- MUHASEBE HİZMETLERİ

“Genel Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Dış Ticaret Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi;”

    Tüm süreçlerin yerine getirilmesi,

    Vergi ve Yasal Yükümlülükler,

    Yönetsel Raporlamalar,

    Her türlü, ihtilaflı iş ve işlemlerin çözümü.

 

C- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

    Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,

    Aylık Beyannamelerin Kontrolü,

    Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,

    Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,

    Yıllık Beyannamelerin hazırlanması,

    Serbest Bölge Uygulamaları,

    Gümrük Vergileri  ile ilgili Danışmanlık,

    Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar,

    Sigortacılık,Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık,

    Bilirkişilik Hizmetleri.

 

D-  FİNANSAL HİZMETLER

“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”

    Teşvik Kredileri,

    İhracat Kredisi,

    Eximbank Kredisi,

    İ.T.O Kredisi,

    Makine-Teçhizat Kredisi,

    Kosgeb Kredileri,

    Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

 

E- TEŞVİK MEVZUATI

    Devlet Teşvikleri,

    Kosgeb Teşvikleri,

    KOBİ Statüsü.

 

F- MUHASEBE ve FİNANS

    Yerli ve yabancı sermayeli şirket,  şube ve irtibat bürosu kuruluşu

    Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması

    Katma Değer Vergisi,Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi

    Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin  hazırlanması

    Ücret bordrolarının hazırlanması

    Muhasebe kayıtlarının revizyonu

    Uluslar arası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)göre raporlama

    Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması

    Fizibilite Çalışmaları

    Bütçe planlama ve analizi

    Finansal analiz

 

G- VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK

    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı

    Vergi danışmanlığı

    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması

    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık

    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması

    Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi

    Tereke işleri

 

H- BAĞIMSIZ DENETİM

    Bağımsız denetim

    Konsolidasyon

    İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi

    İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması

    Şirkete özel mali analizleri

    Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması

I- KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

    Şirket birleşmesi

    Şirket alım ve satımları

    Şirket değerlendirmeleri

Yeniden yapılanma(finansal/yönetim)

Tok Denetim Uzmanlık Alanları

  • Mali Müşavirlik – Muhasebe
Tok Denetim İletişim
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Yeşil Avlu, K:13 No:2485 34384 Okmeydanı Şişli İSTANBUL
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir