Olağanüstü Genel Kurul 2017

Olağanüstü Genel Kurul 2017

A Blok Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 

Saygıdeğer Kat Malikleri,

Perpa Ticaret Merkezi’nin bulunduğu arsaya ilişkin olarak, imar planları ve bu planlar dayanak alınarak hazırlanan parselasyon işlemlerinin iptali yönündeki İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından oybirliği ile lehimize onanmıştır. Onama kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon işlemleri bütünüyle iptal edilmiştir. Böylece kat maliklerimizin aleyhine sonuç içeren durum ortadan kalkmıştır.

Ancak, idari yargı makamlarınca verilen kararın hukuksal sonuçlarından yararlanılabilmesi için gerek idari, gerekse hukuki başvuruların zamanında ve doğru şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere, dava konusu arsalarımız İstanbul’un ticari açıdan en değerli ve prestijli bölgelerinden birinde yer almakta, yaklaşık 12.000 m2 alandan oluşmaktadır. Bu nedenle bundan sonraki sürece ilgisiz kalınması telafisi güç veya imkânsız maddi kayıplara neden olacaktır.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yöneticiliği olarak bizlere düşen görev, siz değerli kat maliklerimizin haklarını korumak, hukuksal süreç ve izlenmesi gereken yol ile ilgili olarak sizleri aydınlatmaktır.

Bu çerçevede; şu ana kadar kat maliklerimizce yöneticiliğimize teslim edilen 1182 vekâletname ile gerekli yasal işlemlere başlanacak olup, vekâletname vermeyen kat maliklerimiz yönünden hiçbir yasal girişimde bulunulamayacaktır.  Bunun sonucu olarak da, yaklaşık 8 yıldır SS. Karaköy Perşembe Pazarı Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından işletilen ve kendi üyelerine aktarılan otopark gelirleri, yalnızca vekâletname veren kat maliklerimiz adına tazminen tahsil edilebilecektir.

Önemle hatırlatmak isteriz ki; vekâletnamelerini yöneticiliğimizce teslim eden kat maliklerimiz adına tahsil edilen paralar onların aidat hesaplarına aktarılacak, anılan sürece ilgisiz kalan ve vekâletname vermeyen kat maliklerimiz yönünden ise yatırım giderleri çerçevesinde ilgili tutarlar hesaplarına borç kaydedilerek, bu tutarların kendilerinden tahsili yoluna gidilecektir.

Bu konuda hala olumsuz düşünen kat maliklerimizden, kararlarını yeniden değerlendirerek, anılan süreci tercihleri doğrultusunda,  şahsen ya da başka bir vekil aracılığı ile yürütmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Yazımız ekinde yer alan vekâletname örneği esas alınarak, Olağanüstü Genel Kurul sürecine kadar yöneticiliğimize teslim edilmesi gereken vekâletnamelerin kat maliklerimizce tamamlanmasını temenni eder, bu uyarımızın hâlihazırda vekâletnamelerini teslim etmiş olan kat maliklerimizce dikkate alınmamasını rica ederiz.

Bu süreçte bize güvenerek desteklerini esirgemeyen, vekâletnamelerini yöneticiliğimize teslim etmiş olan değerli kat maliklerimize ve süreci başından sonuna kadar başarılı bir şekilde yöneten Av. Atakan KAYRAK ve hukuk ekibine teşekkür eder, bu vesile ile yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutlarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

 

 

Vekaletname Örneği;

PERPA DUYURULAR   PERPA    PERPA İLETİŞİM

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir