Mustafa Kemal Atatürk Anması Perpa 2018

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 80. yılında Perpa’da özlem ve minnetle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Anması Perpa 2018

Perpa A ve B Blok yönetimleri, çalışanlar ve Perpalılar 10 Kasım 2018 Cumartesi Günü saat 08:55’de Perpa Atatürk büstü önünde toplandılar.

Açılış konuşmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Perpa A Blok Yönetimi adına Başkan Hasan Sezgin, Perpa B Blok Yönetimi adına Başkan Hacı Demir Atatürk büstüne çelenk bıraktılar.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Saat 09:05’de Perpalılar Mustafa Kemal Atatürk’e  saygı ve şükranlarını sunmak için saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı’na geçildi.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hacı Demir

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hacı Demir

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için Perpa A Blok başkanı Hasan Sezgin, B Blok başkanı Hacı Demir birer konuşma yaptılar.

Perpa A Blok başkanı Hasan Sezgin’in Mustafa Kemal Atatürk anma konuşması

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Değerli Konuklar,

Sevgili Perpalılar,

Hoş geldiniz,

Bugün burada, Ulusumuzun kurtarıcısı, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80.yıl dönümü nedeniyle toplanmış bulunmaktayız.

Bu nedenle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren bütün şehitlerimize Tanrıdan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel vatan için Türk Milleti sizi daima minnetle anacak, asla unutmayacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Değerli Konuklar,

Atatürk’ü, nasıl anlatsam size, bugün nerden başlasam diye çok düşündüm, kolay mı öyle Atatürk’ü anlatmak.

Atatürk’ün hayatını ve kişisel niteliklerini sıralayacak olursak; Mustafa Kemal Atatürk, vatanına ve milletine çok yüce duygularla bağlı, Vatan müdafaasını her şeyin üstünde tutan, ulus sevgisi kıyaslanmayacak bir tutku derecesinde olan, hayattayken ve ölümünden sonra da maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği Türk milletine adamış bir devlet adamı ve  başkomutandı.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Bugün burada bu daracık zamanda Atatürk’ü tam olarak anlatabilmenin imkanı yoktur elbette. Şurası bir gerçektir ki hakkında binlerce kitap yazılan; sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk’ü ve onun muazzam kişiliğini bütün yönleriyle anlatamayız. Atatürk’ü anlatmak zor ve uzmanlık isteyen bir iştir; çünkü o yeryüzüne bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir.

Hepinizin bildiği gibi Dünyanın en saygın ve güvenilir yardım kuruluşu olan, Unesco, tarihinde ilk kez bir yıla devlet adamı ismi vererek kutladı. 1981 yılında ATAMIZIN doğumunun 100. yılı münasebetiyle, bütün dünya da Atatürk yılı olarak ilan edildi. 152 ülke delegesi oy kullandı. Bu karar oybirliği ile alındı.  Tarihinde ilk kez negatif ve çekimser oy kullanmadan bütün üyeler bir metne imza atmıştır. Teklif, Macaristan delegesinden gelmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018

Alınan kararın altında aynen şunlar yazıyor;

Mustafa Kemal Atatürk

  • Uluslararası anlayış, İşbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi.
  • Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı.
  • Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder.
  • İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşi olmayan devlet adamı.
  • TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ nin kurucusu

Sevgili Perpalılar,

MUTLUYUM, Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bağımsız bir ülkenin özgür vatandaşıyım.

GURURLUYUM, İşgal yıllarında 7 yıl askerlik yapmış gazi madalyası ile onurlandırılmış bir dedenin torunuyum ve Atatürk’ü görmüş, ona dokunmuş bir babanın oğluyum.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Sevgili Perpalılar,

Atatürk sadece dostlarının değil düşmanlarının saygısını kazanmış bilge bir liderdir. Ama ne yazık ki bizim çok, bilmiş cahiller, Atatürk’ü asla anlamadılar ya da anlamak istemediler.

Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bağımsız bir ülkede yaşama hakkına kavuşmuş, saraya kul olmaktan kurtarılıp, birey olma hakkı ile birlikte bir kimliğe ve soy isime sahip olanlar; çeşitli şekilde yalan yanlış, iftira niteliğinde ithamlarla, Atatürk ve silah arkadaşlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Sebep çok basit bunu yapanlar bağımsızlığa karşı manda olmayı veya her hangi bir devlete sömürge olmayı savunanlar, bu yapılanlar en basit deyim ile ayıptır, yazıktır, vefasızlıktır. Dinimize göre, günahtır, vebali ağırdır.

Oysa bu millet şunu biliyor mu?

Evet milletimiz şunu bilmeli! Bugün yaşadığımız gezegenin en doğusunda ilk sabah ezanının okunduğu camii (Japonya’da) Mustafa Kemal Atatürk tarafında yaptırıldı. Bugün bu topraklarda herkes özgür şekilde ibadet edebiliyorsa, Ezan okunuyorsa, Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Mustafa Kemal Atatürk Perpa 2018 Hasan Sezgin

Sevgili Dostlar,

Unutmayın, kurtarıcısına ihanet eden her ülke, her millet parçalanarak yok olmaya mahkumdur.

Sevgili Perpalılar,

Aramızdan ayrılışının 80. Yılında, Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen ATAMIZI sevgi ve saygıyla anıyor, yüksek hatırası önünde eğiliyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Ruhun şad olsun ATAM, sen olmasan biz olmazdık.

Hasan Sezgin Perpa A Blok Başkanı

Perpa B Blok başkanı Hacı Demir’in Mustafa Kemal Atatürk anma konuşması

Mustafa Kemal Atatürk Hacı Demir

Mustafa Kemal Atatürk Hacı Demir

Atamızın aramızdan ayrılışının 80. Yıl dönümü bugün…

1. Başta devletimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzü, onunla beraber hizmeti geçen tüm arkadaşlarını, kanını bu yüce vatan uğruna akıtan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, emeğini, bilgisini bu ülkenin ve insanlarının faydasına ve gelişimine harcamış tüm vatanseverimizi rahmetle, şükranla anıyor, hepsine en sıcak sevgilerimi, minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

2. Ülkemizi geçmişte parçalamayı başaramamış devletlerin etnik kimliklere ayırmaya çalıştığı Türk Ulusunu Atatürk, “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” biçiminde tanımlayarak hepimizce bilinen Sevr şartlarında, Milli Mücadeleyi Anadolu’dan başlatarak, bugün üzerinde yaşadığımız şehit kanları ile sulanmış topraklarımızı vatan yapmış, yedi düvelle savaşarak bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurmuş, 1300 yıldır ifade bile edilmeyen Türklüğümüzü yeniden canlandırmış tarih sahnesinden silinmek, yok edilmek üzere olan Türk Milletini yeniden yükseltmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Hacı Demir

Mustafa Kemal Atatürk Hacı Demir

3. Atatürk’ün Milli Mücadele ateşini Anadolu’da yakmasını, bir kısım yazarlarımız, elde avuçta yokken; emperyalizme, galip devletlere, Yunan ordusuna, Ermenilere, Pontus çetelerine karşı mücadeleye girişilemeyeceğini düşünmüşler ve Atatürk’ü hayalcilikle, blöf yapmakla ve delilikle suçlamışlardır.

* Atatürk başarısızlık diye bir şey tanımazdı. Ülkenin üzerine kara bulutlar çöktüğü, herkesin umutsuzluk içerisine düştüğü işgal yıllarında bile O, umutsuzluğa düşmeyerek bağımsızlık savaşını başlatma ve kazanma başarısını göstermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa

Mustafa Kemal Atatürk Perpa

4. Türk Devrimi birçok konuda ilktir:
* Emperyalizme karşı başarılı olan ilk ulus hareketidir.
* Bağımsızlık savaşının 3,5 yıl gibi kısa bir sürede, zaferle sonuçlandıran ilk ve tek ulusal devrimdir.
* Ulusal kurtuluş savaşını, savaş içinde oluşturulan parlamento aracılığıyla sürdüren ilk ve tek örnektir.
* Savaş sürerken yeni bir kamu düzeni kuran, yasalara bağlı kalarak devrim yapan, enflasyonsuz kurtuluş savaşı veren, 15 yıl içinde bir toplumu “bir çağdan yeni bir çağa” ulaştıran ve sürekli devrimciliği devlet politikasına yerleştiren ilk ve tek ülke, Türkiye’dir.

5. Hukuktan, özgürlüklerden, insan haklarından, laiklikten ve üniter yapısından ödün vermeyen ve sonsuza kadar sürecek olan Türkiye Devleti, bir Cumhuriyettir.

Cumhuriyet fazilettir, erdemdir, Cumhuriyet çağdaşlık demektir, Cumhuriyet, laiklik, özgürlük demektir, demokrasi, tam bağımsızlık, düşünce ve fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti demektir Cumhuriyet.

Mustafa Kemal Atatürk Perpa

Mustafa Kemal Atatürk Perpa

6. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün egemenlik ve bağımsızlık hakkındaki düşünceleri şöyledir:
“Bizim bugünkü uğraşlarımızın amacı tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ise ancak, mali bağımsızlık ile gerçekleştirilebilir. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olursa, o devletin yaşantısını sağlayan bütün bölümlerinde bağımsızlık, felce uğramış demektir. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart, bütçenin ekonomik bünye ile denk ve uygun olmasıdır.”

1927 yılında okuduğu nutukta şöyle söylüyordu: “Temel ilke, Türk Ulusu’nun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun, bir ulus, uygar insanlık önünde uşaklıktan öte bir gözle görülmeye layık olamaz. Oysa Türk ulusu’nun onur ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyle ise ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk Perpa

Mustafa Kemal Atatürk Perpa

7. Kurtuluşu, kendi iç dinamikleri ve öz değerleri yerine Avrupa ve Amerika’da görmenin yanlışlığını ATATÜRK şöyle ifade etmiştir:
“Artık durumu düzeltmiş olmak için mutlaka Avrupa’dan öğüt almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım düşünceler belirdi. Oysa hangi bağımsızlık vardır ki yabancıların öğütleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir.”

8. Atatürk’e dinsizdir, laiklik dinsizliktir diyenlere ve dini her türlü çıkarı için kullanan din tüccarlarına kendisinin şu sözünü hatırlatmak gerekir:
Hz. Muhammed Allah’ın birinci ve en büyük kuludur.
Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz da.
Nasıl ki her konuda yüksek meslek ve uzmanlık sahipleri yetiştirmek gerekliyse, dinimizin felsefi hakikatlerini inceleyecek, anlayacak, öğrenecek-ilim ve fennine sahip olacak, seçkin ve hakikî yüce bilginleri yetiştirecek kurumlara sahip olmalıyız.
İlahî öğütler Kur’an’ın içindedir, Hz. Peygamber’in sözlerinde ve hareketlerindedir. Biz Kur’an’ı duvara asmışız ancak tören olarak okuyoruz. Vaazlarda da, din derslerinde de, mukabelelerde de, ölülerin ruhları için de onu hep musiki ile duygulanmak için okuyoruz. Aklımızla anlayıp davranış geliştirmek için ise, başkalarının bize anlattıklarına bağlanıyoruz.

10. Zaman birlik- beraberlik zamanıdır. Çok çalışma ve dayanışma, tehlikeleri fark etme ve tedbir alma, uyanık olma, zamanıdır. Zaman kavga etme, milleti halkı ayrıştırma, bölme ortamına sürükleme zamanı değildir.
* Zaman, ülkemizin manevi ve maddi değerlerine sahip çıkma zamanıdır.
* Zaman, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinde, dünya devletleri ile eşit şartlarda münasebetler kurarak hak etiği yeri alma zamanıdır. Zaman, ülkeyi geriye götürme zamanı değildir, Siyasi menfaatler için geçici iktidarlar için, Türkiye’nin değerlerini satma zamanı değildir. Zaman uyanık olma zamanıdır.

* Ülkemizin, halkın ve milletimizin birliği için demokratik, laik sosyal hukuk devleti için, gericiliğe ve irticaya dur diyebilecek aydınlık ve TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE İÇİN, ATATÜRK’E sahip çıkma zamanıdır.

* Zaman, “muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut” olduğunu bilme, anlama zamanıdır.
* Zaman, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılâplarına, Atatürkçü düşünme sistemine sımsıkı sarılma, sahip çıkma, kenetlenme zamanıdır.

Çok geç olmadan, hemen, şimdi, derhal…

Atam, aziz şehitlerimiz, ruhlarınız şad olsun…

Saygılarımla,
Hacı Demir Perpa B Blok Başkanı

10 Kasım Perpa

PERPA HABERLERİ   PERPA FAALİYETLER   PERPA TİCARET MERKEZİ

4 cevaplar

Trackbacks & Pingbacks

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir