Kat Maliklerimiz Bilgilendirme

Kat Maliklerimiz Bilgilendirme

PERPA A BLOK KAT MALİKLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME

Saygıdeğer Kat Malikleri,

28 OCAK 2016 tarihinde gerçekleştirilecek Kat Malikleri olağan genel kurul toplantısı öncesinde ne yazık ki 2014 yılında da benzeri yaşandığı üzere sizlerce kim tarafından yönlendirildiği malumunuz olan kişi / kişiler tarafından görevlendirilmiş bir şahısca çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kirli bir propaganda süreci tekrarlanmaktadır.
Cevap vermeye dahi gerek bulunmamasına karşın kat maliklerimizin yoğun talebiyle aşağıda yer bulan hususlarda malum kişilerce ortaya atılan ve sadece algı yaratmaya yönelik asılsız iddialara cevap verilmiştir.

 1. A Blok kat maliklerinin her birinin hissedarı olduğu halde kat maliklerimizin bilgi ve görgüleri dışında yangından mal kaçırırcasına elimizden alınan arsalara yönelik olarak 2010 yılında başlatılan hukuk mücadelesi tüm engellere karşın nihai aşamaya getirilmiş , internet portalında (www.perpa.com) yer bulan bilirkişi raporuyla da haklılığımız ortaya konulmuş, dava dosyası 7. İdare Mahkemesi Başkanlığınca ilgili hakime havale edilmiş ve halihazırda karar verilmemiştir.
  Ancak anılan davanın Ocak ayı sonuna kadar karara bağlanacağı tahmin edilmektedir.
  Dolayısıyla ortada ilgili mahkemece alınmış bir karar olmadığı gibi, Mahkeme yerine geçip karar yazan anılan şahsın fal bakma becerisinden öte bir anlam taşımamaktadır.
  Özünde bu yöndeki asılsız beyanlar anılan dava dolaysıyla menfaat beklentileri olumsuz etkilenen malum şahıs/şahısların hezeyanlarının açık bir göstergesi olup, arsalarımız üzerindeki yapılaşma beklentileri çerçevesinde çeşitli müteahhitlik firmalarıyla yaptıkları pazarlıkları olumsuz etkilemesinden kaynaklı kızgınlığın eseridir.
  Saygıdeğer kat malikleri, İdare mahkemesinde mevcut pilot davada bilirkişi raporu lehimize olup, kararın farklı yönde çıkmayacağı malumunuzdur.
  Bu süreçten rahatsız olanları asıl bekleyen son ise, yaklaşık 6 yıldır B Blok tarafından kullanılan açık otoparklardan kaynaklı olarak kat maliklerimizin uğradığı maddi kaybın tazminine yönelik açılacak tam yargı davalarından duyulan endişedir.
  Şişli Belediyesi aleyhine açılacak davalar da verilecek tazminatın anılan alan haksız yere 6 yıldır kullananlara rücu edileceği açıktır.
 2. Diğer iddialara ise yanıt verme ihtiyacı dahi bulunmamaktadır.Sonuç olarak A Blok Kat Maliklerini temsil etme yarışına çıkanların bu hususta asgari özeni, dürüstlüğü ve saygıyı göstermeleri hepimizin ortak dileği olup, bu yazının yazılmasına neden oluşturan şahsın beyanlarının ise özünde arsa davalarında gelinen aşamadan kaynaklanan, büyük rahatsızlığın eseri olduğu bilinmelidir.Perpa A Blok kat maliklerinin her biri, oyunu almak için YALANA başvurana yönetimi teslim etmeyecek kadar sağduyuludur.

Saygılarımızla,

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu adına,
Başkan
  Hasan SEZGİN   

İstanbul 7. İdare Mahkemesi Bilirkişi Raporu Dokümanları aşağıdadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir