Arsalarımızı Geri Alıyoruz

Arsalarımızı Geri Alıyoruz

Arsalarımızı, Açık Otoparklarımızı Geri Alıyoruz

Sayın Kat Malikleri,                                                                                İstanbul, 01/06/2017

Perpa Ticaret Merkezi’nin bulunduğu arsanın 3 parsele ayrılması ve A Blok kat maliklerinin arsa paylarının (lehe ipotek işlemi ile) küçültülmesi sonucunu doğuran şuyulandırma işlemine karşı açtığımız davada, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin lehimize verdiği 2014/1503 E. ve 2016/239 K. sayılı karar, Danıştay 6.  Dairesi tarafından nihayet ONANMIŞ,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi’nin temyiz talepleri reddedilmiştir.

Danıştay’ın onama kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve bu planlar dayanak alınarak hazırlanan parselasyon işlemleri bütünüyle iptal edilmiştir. Böylece kat maliklerimizin aleyhine sonuç içeren durum ortadan kalkmıştır. Onama kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yöneticiliği olarak amacımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi ile bir çözümsüzlük ortamı yaratarak uyuşmazlık çıkarmak değil, temsilcisi olduğumuz kat maliklerimizin haklarını korumaktır. 2010 yılında başlatmış olduğumuz  7 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda gelinen bu aşamada, idare aleyhine açılması muhtemel davalar için 1182 kat malikimiz vekâletnamelerini yöneticiliğimize ulaştırmıştır.  Güveniniz ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Henüz vekâletname vermemiş olan kat maliklerimizin gecikmeksizin vekâletlerini yönetime ulaştırmaları gerektiğini, aksi halde gerek arsa payı yönünden gerekse otopark gelirleri yönünden lehimize olan mahkeme kararı sonucundan yararlanamayacaklarını tekrar hatırlatmak isteriz.

Bu süreçte bize güvenerek destekleri ile yanımızda olan değerli kat maliklerimize ve süreci başından sonuna kadar başarılı bir şekilde yöneten  Av. Atakan KAYRAK ve hukuk ekibine teşekkürü borç biliriz.

 

Saygılarımızla,                                                                                                                                                               

Yönetim Kurulu adına,

Başkan

Hasan SEZGİN

 

Perpa Arsa Davaları Danıştay Kararı

 

 

Perpa Arsa Davaları Yönetim Açıklama

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir